Virussen

Virussen, hoe kom je er vanaf?

Virussen op de computer, wie heeft ze nog niet gehad. Tegenwoordig kan je niet meer internetten zonder op je hoede te wezen voor virussen/hackers of ander gespuis.

Hier wordt beantwoord:

-Wat is een virus?
-De geschiedenis van virussen
-De virusschrijver
-Waar huist een virus?
-Soorten virussen
-In zijn algemeenheid
-Onware verhalen over virussen
-Hoe weer je je tegen virussen?
De basics van een virus, kort uiteengezet.

Wat is een virus?

Een virus is niet meer dan een softwareprogrammaatje dat ten doel heeft (in)directe schade toe te brengen aan uw systeem of aan internet- en emailverkeer in het algemeen. Een computervirus is in staat om zichzelf te installeren op uw systeem waarna het vervolgens nadelige acties uitvoert. Virussen zijn er in vele soorten en maten. De meest voorkomende virussen op dit moment werken op het besturingsprogramma Windows. Ook zijn er virussen bekend die op alle besturingssystemen kunnen werken.

De geschiedenis van virussen

Het eerste computervirus werd ontdekt medio 1986 en werkte op DOS systemen, de voorloper van het Windows besturingsprogramma. Dit virus installeerde zichzelf in de BIOS van een systeem en copieerde vervolgens gegevens naar elke data-bron die gekoppeld werd aan dit systeem. Op dat moment waren dat voornamelijk diskettes.

De virusschrijver

Virussen kunnen geschreven worden door mensen met middelmatige programmeerkennis. In een paar uurtjes heb je een programma geschreven dat grote schade aan kan richten. Deze simpele programmaatjes worden snel herkend door virusscanners en vormen indien u uzelf goed beschermd geen enkele bedreiging.
Het zijn met name de virussen die gebruik maken van fouten in bepaalde software en geschreven zijn door kundige programmeurs welke een gevaar vormen. Bekend is een softwarefout in outlook van Microsoft die er niet voor gewapend is c.q. was (er is nu een verbeterde versie beschikbaar van outlook) en zichzelf in staat stelt om te nestelen in het programma. Het virus kan zichzelf dan bijvoorbeeld vermenigvuldigen naar iedereen in het adresboek van desbetreffende outlook gebruiker. Twee andere virussen die gebruik maken zijn CodeRed en Nimda. CodeRed en Nimda maken gebruik van gaten in Microsoft Internet Server. Daarbij maakt Nimda ook gebruik van gaten in outlook. Voor deze “gaten” zijn inmiddels patches beschikbaar.

Waar huist een virus?

Een virus heeft ten allen tijde een gastheer nodig. Dit kan een programma of systeem zijn waarin het zichzelf kan nestelen. In de tijd van MS-Dos werden virussen verspreid via diskettes (bijvoorbeeld het zgh. Form-virus) en tegenwoordig is het internet een belangrijk distributiekanaal voor viussen. Er zijn virussen geschreven die pas actief zijn (lees hun doel beschadigen) op het moment dat de gebruiker een bepaalde handeling verricht. Ook kan het zijn dat een bepaald virus gekoppeld is aan een datum. Een voorbeeld hiervan is een virus dat zichzelf activeert op bijvoorbeeld 23 maart van ieder jaar.

Soorten virussen (Worm, macro, bestand, boot, trojan)

Er bestaan verschillende soorten virussn, vaak bestaat een virus ook uit combinaties hiervan. Het is dus mogelijk dat een virus zowel eigenschappen van een worm als van een trojanvirus bezit.

Wormen

Een worm is een “virus” dat als doel heeft om zichzelf te verspreiden binnen (netwerk)systemen. Wormen worden vaak gebruikt om informatie door te sluizen en om diep in te dringen in netwerken.

Macrovirussen

Macrovirussen maken gebruik van de macro-techniek en hebben vaak als doel om gegevens te beschadigen. De macrotechniek wordt veel gebruikt bij het bewerken van documenten. Een macrovirus maakt hier gebruik van bij het beschadigen van de gegevens.

Bestand

De meeste virussen zijn bestandsvirussen. Zij hebben tot doel om de opstartbestanden zoals .com en .exe bestanden te infecteren en om hiermee zichzelf te starten. Door infectie van het geheugen is het dan automatisch in staat om zichzelf te verspreiden naar andere applicaties.

Boot

De informatie die nodig is voor een computer om op te starten en te werken staat in de boot
Bootvirussen richten zich op het beschadigen van deze gegevens. Waardoor een computer (bijvoorbeeld)niet meer kan worden opgestart.

Trojan

Trojans is de afkorting voor trojan horses ofwel trojaanse paarden. Een trojan heeft als doel om anderen, vaak de virusschrijver, toegang te geven tot jouw besmette systeem. Backdoor.

In zijn algemeenheid

Afhankelijk van wat voor besturingssysteem je gebruikt kan een virus wel of niet schadelijk zijn. Een virus geschreven voor windows systemen zal geen schade kunnen aanbrengen op een macintosch systeem en omgekeerd. Dat neemt niet weg dat beide systemen virusgevoelig zijn. De gebruikersgraad van windows is dermate hoog dat over het algemeen virussen worden geschreven voor dit systeem.

Hoe kom je er nu achter dat een virus actief is op jou syseem? Daar zijn een aantal mogelijkheden voor. De beste is natuurlijk het aanschaffen van een anti-viruspakket welke jij tevens wekelijks of dagelijks update. Andere gevolgen van virussen kunnen zijn; een hoge activiteit van je harde schijf (het lampje “harddisk” is continue aan het branden), toename van bestandsformaten (van bestanden of programma`s) of bijvoorbeeld vragen van emailers of jij een bepaalde attachement heb gestuurd etc. zijn verdacht.

We komen er continue op terug en het “I love you virus” heeft het ook weer aangetoond. E-mailen is een enorm gevaar voor jou als gebruiker. Virussen kunnen enorm makkelijk worden verspreid via e-mail. Let dan ook altijd goed op binnenkomend emailverkeer. Bij de minste of geringste twijfel moet je het bericht verwijderen. Dan bel je maar even met de gebruiker en vraag je naar de inhoud, maar niet openen. Het puur en alleen aanwezig zijn in je mailbox zal niet leiden tot activering (tot vooralsnog niet). Het zijn de acties als het bestand openen of opslaan en openen die het virus actief maken. Bestanden met de extenties; .exe, .com, en .doc voor macrovirussen zijn gevaarlijk!

Inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 40.000 virussen bekend, wees verstandig en schaf een goede virusscanner aan en schrijf je in voor onze mailinglijst. Zogauw er melding is gemaakt van een bepaald virus sturen wij een tekstmailtje (dus zonder bijlagen en html-opmaak) dat jou waarschuwt een bepaald virus. Het updaten van je antivirussoftware is net zo belangrijk! Jaarlijks komen er rond de 5.000 nieuwe virussen bij! Van hoax tot high risk virus.

Hoe weer je je tegen virussen?

1. Wees waakzaam en oplettend bij het openen van bestanden, email, websites etc.
2. Installeer antivirussoftware, en houdt deze up-to-date.
Let wel: Een virusscanner loopt altijd achter de feiten aan! Daarom is in aanvulling op punt 1 zijn virusmeldingen ook zo belangrijk!